Hatha Yoga

Hatha Yoga

Hatha-yoga is één van de vijf klassieke vormen van yoga en heeft net zoals de Raja yoga zijn oorsprong in India. Het is een vorm van yoga die wordt gezien als voorbereiding op Raja yoga.

Waar bij Raja yoga het accent ligt op meditatie en bevrijding, ligt bij Hatha yoga het accent meer op de beoefening van lichaamshoudingen (asana’s) en ademhalingstechnieken (pranayama). Het doel is om een volledige beheersing van het lichaam te krijgen, zodat lang zitten in meditatie makkelijker wordt.  

Ha staat voor zon en tha voor maan. Dit geeft eigenlijk aan dat we altijd te maken hebben met dualiteit, denk maar aan yin en yang, goed en kwaad, zwart en wit, enz. Door met de aandacht tijdens een houding te gaan naar een punt in het lichaam, ontstaat er een momentje van één puntige gerichtheid. Op dat moment ben je even uit de dualiteit en ontstaat er rust en balans, je ont strest  en onthaast. Daarnaast hebben veel houdingen een positief effect op je zenuwstelsel, klieren en andere belangrijke organen met als resultaat een soepel en gezond lichaam.

Hatha yoga
Boom houding

Voor wie is deze les?

Deze les is voor iedereen. Heb je nog nooit aan yoga gedaan, dan is dit de perfecte les om mee te beginnen. De les gaat in een rustig tempo en de houdingen zijn simpel. Yoga is geen sport, het gaat niet om presteren of competitie, maar puur om het leren kennen van jezelf. Ook voor de wat meer gevorderde yoga beoefenaar is deze les fijn, juist vanwege de eenvoud. Er ontstaat ruimte om lekker tot jezelf te komen zonder dat je hoeft na te denken over de moeilijkheidsgraad van een oefening.

Wat doe je in deze les?

We beginnen met een ontspanning van vijf minuten. Dit is om even de aandacht te verleggen van wat je die dag gedaan hebt naar het moment van nu. Het moment in de yogaruimte tijdens de yogales. Na deze ontspanning beginnen we met het actieve deel. Deze beginnen we met simpele oefeningen om de doorbloeding in het lichaam op gang te brengen ter voorkoming van blessures. Daarna volgen de yogahoudingen (asanas) veelal met ondersteuning van de ademhaling (pranayama). Deze doen we staand, zittend en liggend. Na de houdingen volgt een ontspanning van ongeveer 10 minuten. We sluiten de les af met een kopje thee.