Raja Yoga

Raja yoga
Raja Yoga

Raja yoga is één van de 5 klassieke vormen van yoga uit India  gebaseerd op de Yogasutra’s van Patanjali. De schrijver/samensteller van deze tekst (Patanjali), zou geleefd hebben rond de 2e eeuw voor Christus. Raja staat voor Koninklijk en yoga voor verenigen of éénwording. Wie deze vorm van yoga beoefend loopt op het Koninklijke pad naar verlichting.  Het doel van raja-yoga is om door een volledige beheersing van de geest tot éénwording oftewel yoga te komen en daarmee tot bevrijding.

“yoga-chitta-vritti-nirodhah” Oftewel het “stil leggen van de wervelingen in de geest”.

Het Koninklijk pad bestaat uit acht geledingen.

  • Yama’s Universele waarden
  • Niyama’s Indiviuele waarden
  • Asana’s Lichaamshoudingen (oefeningen)
  • Pranayama Beheersing van de levensenergie prana
  • Pratyahara Terugtrekken van de zintuigen
  • Dharana Concentratie
  • Dyana Meditatie
  • Samadhi Verlichting

Voor wie is deze les?

Deze les is voor de gevorderde  yogabeoefenaar. Heb je ergens anders al yoga les gehad of wil je na een paar jaar hatha yoga verdiepen, dan is dit de juiste keuze. De les gaat uit van alle 8 geledingen van Patanjali en wordt af gesloten met een meditatie.

Wat doe je in deze les?

Basis voor deze les zijn de acht geledingen van Patanjali. (zie hierboven) De les begint met een meditatie van 5 mintuten. Net zoals in de hatha yoga les starten we na deze korte meditatie met kleine oefeningen (kryas) om een goede doorbloeding te krijgen en prana (levensenergie) beter te laten stromen. Daarna doen we een aantal houdingen (asanas) en eindigen met een meditatie van 15 minuten. We sluiten de les af met een kopje thee, theorie en filosofie.

Omdat raja yoga de Koninklijke yoga is, zullen tijdens deze les ook de 4 andere klassieke vormen aanbod komen. Dit zijn de Hatha, Karma, Bhakti en Jnana yoga.  Mocht je je willen verdiepen in één van deze andere vormen kijk dan ook eens bij Kriya yoga, hatha yoga en yoga & klank. Wij geven ook een basis opleiding Klassieke yoga.